สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี (ตัน) APACE

ข้อมูลเบื้องต้น

ใช้สำหรับงานราวสะพาน เสาลบมุม แนวขอบฟุตบาท และคันทางของถนน เพื่อทำให้เกิดการลบมุมขึ้นที่งานเมื่อถอดแบบออกมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง

  1. เลือกสามเหลี่ยมและวัสดุที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
  2. เตรียมไม้แบบที่จะทำการหล่อเสาไว้
  3. นำสามเหลี่ยมไปติดกับไม้แบบ โดยใช้วิธีการตอกตะปูยึด หันด้านฐานของสามเหลี่ยมออกมาด้านนอก 
  4. เมื่อติดครบทั้ง 4 มุมจึงทำการเทคอนกรีตหล่อเสา
  5. แกะไม้แบบออก

ขนาดสินค้า

20 มม., 25 มม. และ 30 มม.

ขนาดความยาวมาตรฐาน

2.00 เมตร

สีผลิตภัณฑ์

ดำ