บริษัท เอเพส โปรดักส์ จำกัด

เส้นแบ่งแนวอลูมิเนียม APACE

ข้อมูลเบื้องต้น

ใช้ในการสร้างเส้นแบ่งพื้นที่เพื่อลดการแตกร้าวบนผิวกรวดล้างพร้อมกับสร้างลวดลายในขณะเดียวกัน

มีด้วยกัน 3 รุ่นคือ

1. รุ่น 1.5 หุน       

2. รุ่น 2 หุน       

3. รุ่น 3 หุน         

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง

  1. เลือกเส้นแบ่งแนวที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
  2. วางเส้นแบ่งแนวลงบนพื้น  (ให้เป็นรูปตัว T) โดยใช้ปูนซีเมนต์ เทผสมทรายเป็นตัวช่วยยึด
  3. ทิ้งไว้จนแห้ง ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง
  4. หล่อเทส่วนผสมกรวดล้างลงบนพื้น

ขนาดสินค้า

รุ่น 1.5 หุน             4.8 มม. x 10 มม.

รุ่น 2 หุน                6 มม. x 15 มม.

รุ่น 3 หุน                10 มม. x 13 มม

ขนาดความยาวมาตรฐาน

2.00 เมตร

สีผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียม