บริษัท เอเพส โปรดักส์ จำกัด

บัวมอบพีวีซี APACE รุ่น P-568

ข้อมูลเบื้องต้น

ใช้สำหรับการปิดลบรอยหรือร่องต่างๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความเรียบร้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อให้เหมือนไม้จริง แต่ปราศจากปัญหามด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ปูน ยิปซั่ม ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง

 1. วิธีที่ 1 (กาวตะปู)
  1. เลือกบัวมอบที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
   1. ฉีดกาวตะปูด้านหลังบัวให้เป็นลักษณะลูกคลื่นหรือเส้นตรงเป็นเส้นตลอดแนวแล้วติดบัวเข้ากับผนัง
 2. วิธีที่ 2 (ปืนลม)
  1. เลือกบัวมอบที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
   1. ติดตั้งด้วยปืนลมโดยยึดระยะห่างประมาณ 40-50 เซนติเมตรและปิดโป๊วรอยหัวตะปุด้วยแด๊ปผสมสีฝุ่นสีเดียวกับบัว
 3. วิธีที่ 3 (ตะปูคอนกรีต)
  1. เลือกบัวมอบที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
   1. ตีตะปูคอนกรีตโดยยึดระยะห่างประมาณ 40-50 เซนติเมตรและปิดโป๊วรอยหัวตะปุด้วยแด๊ปผสมสีฝุ่นสีเดียวกับบัว

หมายเหตุ เข้ามุมตัด 45 องศาชน ปิดเชื่อมรอยต่อของบัวด้วยแด๊ปผสมสีฝุ่น

ขนาดสินค้า

105 มม.

ขนาดความยาวมาตรฐาน

4.00 เมตร

สีผลิตภัณฑ์

ขาว
สัก
โอ๊ค
บีช