Products-คิ้วลบมุมกระเบื้อง บัวเชิงผนัง pvc จมูกบันไดอลูมิเนียม เซี้ยมพีวีซี เส้นแบ่งแนว บัวเชิงผนัง อลูมิเนียม จมูกบันได pvc

บัวเชิงผนังพีวีซี APACE รุ่น B-3

ข้อมูลเบื้องต้น

ใช้สำหรับการปิดลบรอยหรือร่องต่างๆ เหมาะกับงานที่ต้องการความเรียบร้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อให้เหมือนไม้จริง แต่ปราศจากปัญหามด มอด ปลวก แมลง และเชื้อรา ใช้ได้กับผนังทั่วไป เช่น ผนังไม้ ปูน ยิปซั่ม ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง

 1. วิธีที่ 1 (กาวตะปู)
  1. เลือกบัวเชิงผนังและวัสดุที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
  2. ฉีดกาวตะปูด้านหลังบัวให้เป็นลักษณะลูกคลื่นหรือเส้นตรงเป็นเส้นตลอดแนวแล้วติดบัวเข้ากับผนังจึงเป็นอันเสร็จสิ้น
 2. วิธีที่ 2 (ปืนลม)
  1. เลือกบัวเชิงผนังและวัสดุที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
  2. ติดตั้งด้วยปืนลมโดยยึดระยะห่างประมาณ 40-50 เซนติเมตรและปิดโป๊วรอยหัวตะปูด้วยแด๊ปผสมสีฝุ่นสีเดียวกับบัวจึงเป็นอันเสร็จสิ้น
 3. วิธีที่ 3 (ตะปูคอนกรีต)
  1. เลือกบัวเชิงผนังและวัสดุที่จะนำมาติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่งาน
  2. ตีตะปูคอนกรีตโดยยึดระยะห่างประมาณ 40-50 เซนติเมตรและปิดโป๊วรอยหัวตะปูด้วยแด๊ปผสมสีฝุ่นสีเดียวกับบัวจึงเป็นอันเสร็จสิ้น

หมายเหตุ  เข้ามุมตัด 45 องศาชน ปิดเชื่อมรอยต่อของบัวด้วยแด๊ปผสมสีฝุ่น

ขนาดสินค้า

3.5 นิ้ว x 8 มม.

ขนาดความยาวมาตรฐาน

4.00 เมตร

สีผลิตภัณฑ์

103
012
804
803
805
402
407
408
409